top of page

IMPLANTATBEHANDLING

Med implantater er det mulig å erstatte nesten alle tapte tenner. Ved å operere en eller flere skruer i titan inn i kjevebenet, erstattes roten som mangler. Deretter festes det siden på krone eller bro, eller de kan fungere som knappe-fester til proteser (gebiss).

Tannerstatning ved implantat er behandlingsmetode med en dokumentert fartstid på over 50 år. Med behandlingen er det i veldig mange tilfeller mulig å sette inn tenner som sitter fast og ser naturlige ut.

Tannimplantat er en behandling for alle, uansett alder. Så lenge man har en frisk munnhule, hvor tannkjøttproblemer og andre infeksjoner er under kontroll, vil man oftest kunne oppnå et stabilt og godt langtidsresultat. Røyking derimot frarådes i utgangspunktet i forbindelse ved implantat-behandling, da dette innebærer større fare for komplika-sjoner ved tilheling etter implantatinnsettingen og i vedlike-holdsfasen i etterkant. Dårlig regulert diabetes har også negativ effekt på tilheling etter implantatoperasjoner. Benets kvalitet og volum er avgjørende for hvordan implantatbehandling kan gjennomføres, og må i enkelte tilfeller gjøres påbygginger med nytt ben for å kunne behandles videre med implantater.

Våre kirurger og protetiker vil kunne gi deg vurdering og eventuell behandling ut ifra de forskjellige behov og forhold. Vi er opptatt av at alle behandlinger skal foregå  så smertefritt og uten komplikasjoner som mulig. Vår lange erfaring og høye ekspertise bidrar godt til å ivareta disse grunnverdiene!

bottom of page