top of page

INVISALIGN

Invisalign - usynlig tannregulering.

Det klare alternativet til streng!

Invisalign er et system for tannregulering, der det brukes gjennomsiktige plastskinner for å regulere skjeve og trangstilte tenner, smale tannbuer og forbehandling i forbindelse med protetisk behandling.

Tannlegene
Tannlegene
Tannlegene
bottom of page