top of page

PERIODONTAL BEHANDLING

Periodontitt er en betegnelse for en betennelsestilstand i tannkjøttet. Denne typen sykdom utgjør den største årsaken til tanntap i voksen alder, og periodontal behandling er bekjempelsen av denne.

Sykdommen skyldes en bakteriell infeksjon som angriper selve tannfestet og sørger for at tannen gradvis løsner fra kjeven. Symptomer er ofte vanskelig å oppdage, og tilstanden kan være alvorlig. Ubehandlet vil sykdommen føre til at tennene til slutt løsner og faller ut.

Egeninnsats i form av god og daglig munnhygiene er avgjørende i forebyggingen mot tannkjøttsykdommer. Vår tannpleier og tannleger gir deg opplæring i grunnleggende egenomsorg og utfører nødvendig profesjonell rengjøring av tennene.

Ved vanlige undersøkelser kontrollerer vi også tannkjøttet og festet på tennene. Dersom det er nødvendig legger vi opp en behandlingsplan og utføre en systematisk behandling med tilpasset oppfølging i etterkant. Dersom tenner går tapt, samarbeider periodontisten med protetikeren for å gjenskape god tyggefunksjon og pent utseende.

Tannlegene
bottom of page