top of page

Personvern

Det er viktig for Askøy Tannlegesenter å ivareta din personlige integritet og ditt personvern. Askøy Tannlegesenter målsetting er å følge de til enhver tid gjeldende regler for behandling av personopplysninger. Formålet med Askøy Tannlegesenter personvernpolicy er å informere deg om hvilke opplysninger Askøy Tannlegesenter samler inn og hvordan opplysningene anvendes. Ved å godkjenne personvernpolicyen på ats.as i forbindelse med registrering av opplysninger, samtykker du til behandlingen av dine personopplysninger i henhold til det som er angitt nedenfor.

1. Hvordan Askøy Tannlegesenter behandler dine personopplysninger

Askøy Tannlegesenter behandler dine personopplysninger i tråd med personopplysningslovens regler. De personopplysningene du som kunde utleverer, har utlevert, eller som vi samler inn på ats.as gjennom cookies (informasjonskapsler) for å administrere dine kjøp eller følge opp våre forpliktelser overfor deg som kunde behandles av Askøy Tannlegesenter, for de formål som er angitt nedenfor. Personopplysningene som behandles er navn, adresse, fødselsnummer, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.

Askøy Tannlegesenter AS, org. nr. 998 269 156,  Juvikflaten 14a, 5308 Kleppestø er behandlingsansvarlig.

2. Hva benyttes personopplysningene til?

Ved å utlevere dine personopplysninger til oss samtykker du til at personopplysningene legges inn i vårt kunderegister og benyttes til, og utgjør grunnlag for, identifisering, markeds- og kundeanalyser, kundeoppfølging samt vurdering av tjenester og produkter. Personopplysningene anvendes også for markedsføringsformål, for eksempel ved utsendelse av post, sms og e-post, om du ikke har reservert deg for direkte markedsføring.

Du samtykke også til at personopplysningene, for disse formål, kan utleveres til andre virksomheter som selskaper i Askøy Tannlegesenter samarbeider med.

Personopplysninger vil kunne bli utlevert til selskap som utfører tjenesters for Askøy Tannlegesenter, som for eksempel, behandling og analyse av markedsundersøkelser og utføring av statistiske analyser. .

3. Hvor lenge lagres dine opplysninger?

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningslovens krav. Dette innebærer at dine opplysninger ikke lagres lenger det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av opplysningene, med mindre annen lovgivningen pålegger eller tillater lagring i lengre tid.

4. Rett til innsyn i opplysninger og endring/korrigering av opplysninger

I henhold til personopplysningslovens regler har du rett til innsyn i de opplysninger vi behandler om deg. Slik informasjon kan fås ved å rette en skriftlig og undertegnet forespørsel til oss. Forespørselen sendes til: Askøy Tannlegesenter AS, Behandlingsansvarlig, Juvikflaten 14a, 5308 Kleppestø. Til samme adresse kan du også sende henvendelser vedrørende reservasjon mot direkte reklame eller retting av feilaktig eller ufullstendig personopplysninger.

Ved endring av opplysninger som du har gitt til Askøy Tannlegesenter, for eksempel ved endring av e-postadresse eller, ber vi deg informere Askøy Tannlegesenter om de korrekte opplysningene ved å sende en e-post til post@ats.as. Forespørsler om korrigering, sperring eller sletting av personopplysninger kan gjøres til enhver tid.

Hvis du har reservert deg mot at dine opplysninger behandles for markedsføringsformål, vil opplysningene ikke bli behandlet for dette formålet. Har du tidligere samtykket kan du når som helst kontakte oss å reservere deg mot at vi skal benytte personopplysninger for markedsføringsformål.

5. Opplysninger som omfattes av helsepersonelloven og pasientjournalloven

For kunder som gjør visse typer undersøkelser hos oss gjelder, i tillegg til det som er angitt vedrørende personopplysningsloven, også helsepersonelloven og pasientjournalloven.

Askøy Tannlegesenter er i henhold til helsepersonelloven og pasientjournalloven forpliktet til å føre en journal for de kunder som gjør visse typer undersøkelser hos oss. I journalen angir vi for eksempel opplysninger om identitet, fødselsnummer, relevante opplysninger om helsehistorikk, opplysninger om behandling og tiltak samt opplysninger om når og hvem som har registrert opplysninger i journalen.

I henhold til helsepersonelloven kan vi være forpliktet til å utlevere enkelte opplysninger fra journalen.

5.1 Taushetsplikt

Synsam har taushetsplikt om personopplysninger som gjelder helsetilstand og andre personlige forhold. Tilgangen til personopplysninger er begrenset av taushetspliktregler og prinsippet om at tilgang er begrenset til personer som har saklig behov for opplysninger. Askøy Tannlegesenters medarbeidere som har behov for opplysningene i sitt arbeid har tilgang til opplysninger, men har taushetsplikt overfor uvedkommende. Askøy Tannlegesenter medarbeidere får kun tilgang til de opplysninger som er nødvendige for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver.

I henhold til pasientjournalloven skal helseopplysninger oppbevares til det ikke lenger antas å være bruk for dem. Hvis opplysningene ikke deretter skal bevares etter annen lovgivning, skal de slettes.

5.2 Behandling av personopplysninger for andre formål

Personopplysninger som ikke anses sensitive i henhold til personopplysningslovens regler vil kunne behandles i vårt kunderegister som grunnlag for markeds- og kundeanalyser, kundeoppfølging samt vurdering av tjenester og produkter. Dette forutsetter at du uttrykkelig har godkjent det, for eksempel i forbindelse med bestilling av time eller besøk hos tannlege. Personopplysningene kan da også anvendes for markedsføringsformål, om du ikke har reservert deg for direkte markedsføring. Med personopplysninger som ikke anses som sensitive menes opplysninger som ikke gjelder din helse, eksempelvis navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Medarbeidere som trenger tilgang til dine personopplysninger for disse formålene vil da få tilgang til dem.

 

6.  Lenker

Denne personvernpolicyen gjelder bare for ats.as. Ats.as kan inneholde lenker til andre nettsteder. Når du følger lenker til andre nettsteder oppfordrer vi deg til å lese personvernpolicyen som gjelder for den aktuelle siden. Askøy Tannlegesenter tar ikke ansvar for andre nettsteders behandling av personopplysninger.

 

7. Endring av personvernpolicyen

Askøy Tannlegesenter forbeholder seg retten til løpende å foreta endringer i denne policyen i den utstrekning endringene er nødvendige for å følge opp hendelser eller for å oppfylle nye rettslige eller tekniske krav. Alle endringer i denne personvernpolicyen vil bli publisert på ats.as.

Cookies

På ats.as brukes cookies (informasjonskapsler). Cookies er små tekstfiler som blir lagret på besøkerens datamaskin(herunder mobiltelefon, nettbrett etc.) for å forbedre brukeropplevelsen. Cookies kan brukes til å følge hva besøkende gjør på nettstedet. Cookies kan for eksempel sørge for at dine opplysninger, som navn og adresse kan automatisk fylles ut når du besøker forskjellige sider på nettstedet, eller til å sørge for at du forblir innlogget.

Vi bruker to forskjellige typer av Cookies:
- En permanent cookie blir på datamaskinen din for et bestemt tidsrom, og blir brukt til å lagre dine personlige innstillinger på nettstedet.
- En sesjons-cookie lagres midlertidig i datamaskinens minne mens du er inne på nettsiden. Sesjons-cookies forsvinner når du lukker nettleseren. De brukes for eksempel til å lagre statistikk over besøkende på nettstedet.

Merk at hvis du velger å ikke akseptere cookies, vil nettstedets funksjonalitet for øvrig bli begrenset. Hvis du ikke aksepterer bruk av cookies, kan du slå av cookies i nettleserens sikkerhetsinnstillinger.

bottom of page